You are currently viewing Jestem sekretarzem …

Jestem sekretarzem …

… wykonawczym, by w sekretariacie Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce wspomagać nie tylko sekretarza generalnego, przewodniczącego oraz konsultę, ale także wszystkich zakonników potrzebujących wsparcia tego wszystkiego co zakony męskie w Polsce robią razem. Na codzienne zajęcia w sekretariacie składają się sprawy związane z przygotowaniem spotkań wyższych przełożonych, sekretarzy i ekonomów oraz delegatów KWPZM ds. zakonów męskich w diecezjach; bieżąca korespondencja tradycyjna i mailowa oraz przygotowanie szkiców pism dla przewodniczącego i sekretarza generalnego; druk „plastikowych” zakonnych legitymacji oraz obowiązki związane z p.o. Dyrektora Forum Współpracy Międzyzakonnej czyli współpraca z podmiotami, z jakimi podpisane jest porozumienie i bieżąca obsługa faktur VAT.