You are currently viewing Sesja dla administratorów obiektów na Sacroexpo

Sesja dla administratorów obiektów na Sacroexpo

W ostatnich dniach wykrystalizowała się już praktycznie tematycznie sesja dla administratorów obiektów kościelnych i zakonnych, w ramach działań Forum Współpracy Międzyzakonnej, która ma się odbyć w ramach XXI edycja Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, które każdego roku odbywają się na Targach Kielce (28-30.09.2020).

Poniżej szczegółowy program tego spotkania.

romi.

Forum Współpracy Międzyzakonnej (SACROEXPO, stoisko E-61)
oraz
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce,
we współpracy z TUW PZUW (ZWC św. Antoni) i Targami Kielce,

zapraszają w ramach Targów SACROEXPO 2020 na

OTWARTĄ SESJĘ TEMATYCZNĄ
DLA ADMINISTRATORÓW OBIEKTÓW KOŚCIELNYCH I ZAKONNYCH

która odbędzie się we: wtorek, 29 września 2020

CENTRUM KONFERENCYJNE TARGÓW KIELCE

PROGRAM:

09.30-11.00    Jaki wpływ na bezpieczeństwo obiektów kościelnych i ochronę mienia ma dbałość administratora o prowadzenie książki obiektu budowlanego i przeglądy okresowe (teoria i praktyka)? – poprowadzą pracownicy-likwidatorzy szkód ZWC św. Antoni TUW PZUW

11.00-11.30    Przerwa kawowa

11.30-12.15    Jakie obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej ciążą na administratorach obiektów kościelnych i związane z tym konsekwencje praktyczne i prawne? – poprowadzi przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej z Kielc

12.15-13.00    Jakie obowiązki dotyczące ochrony zabytków ciążą na administratorach obiektów kościelnych oraz konsekwencje prawne zaniechania tych działań? – poprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Kielc

13.00   zakończenie spotkania – odebranie certyfikatów uczestnictwa, zakupy na drogę…

W ramach SACROEXPO 2020, odbywających się w dniach 28-30.09.2020 na terenach wystawowych Targów Kielce, jako odpowiedź na zapotrzebowanie została zaplanowana w/w sesja otwarta. Chęć uczestnictwa w w/w sesji, ze względu na obostrzenia epidemiczne dotyczące wydarzeń targowych, należy zgłaszać na: ekonom.konsulty@op.pl

W wydarzeniu będą mogli wziąć udział tylko zgłoszeni uczestnicy, gdyż od ilości zgłoszeń będzie zależała wielkość sali konferencyjnej wraz zapewnieniem odpowiedniej ochrony: środków dezynfekcyjnych i zachowania dystansu społecznego.