You are currently viewing Spotkania za spotkaniem

Spotkania za spotkaniem

Początek tego tygodnia okazał się bardzo roboczy jeśli chodzi o realne i wirtualne spotkania dotyczące zakonnej grupy zakupowej. Dotyczyły one zarówno kwestii paliw, jak i energii elektrycznej oraz gazu, a także odnawialnych źródeł energii, w które wchodzą bardzo mocno obecnie zakony męskie.

Te spotkania odbyły się w ramach realnych konferencji, ale o mocno uszczuplonych zasobach personalnych, zgodnie z obowiązującymi w firmach zasadami dotyczącymi epidemii. Natomiast spotkanie dotyczące produktów bankowych odbyło się na zasadzie online, jako kolejny element negocjowania umowy „skrojonej” na potrzeby zakonów.

romi.