You are currently viewing Spotkanie odpowiedzialnych za życie konsekrowane

Spotkanie odpowiedzialnych za życie konsekrowane

12.11.2021 roku, w budynkach Caritas Polska „Centrum Okopowa” w Warszawie, odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach: wikariuszy biskupich, referentek zakonnych i delegatów KWPZM ds. zakonów męskich. Dotyczyło ono z jednej strony bieżących spraw związanych z życiem zakonnym i programem duszpasterskim wchodzącym w życie od adwentu 2021 roku, a także kwestii zaangażowania zakonów w proces synodalny.

W spotkaniu wziąłem udział nie tylko z racji pracy w sekretariacie, ale ze względu na bycie delegatem KWPZM ds. zakonów męskich w Archidiecezji Warszawskiej i członkostwa w komisji KWPZM ds. struktur regionalnych. Dodatkowo na prośbę o. bp. Jacka Kicińskiego CMF przedstawiłem wykład dotyczący procesu synodalnego w zakonach w Polsce.

W części popołudniowej odbyły się cztery odrębne spotkania dla poszczególnych grup: komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wikariuszy biskupich i dyrektorów wydziałów ds. życia konsekrowanego, sióstr referentek zajmujących się żeńskim życiem konsekrowanym i delegatów KWPZM ds. zakonów męskich w diecezjach. Po wszystkim zaś odbyło się krótkie posiedzenie komisji KWPZM ds. struktur regionalnych, która zajmuje się kwestią delegatów ds. zakonów męskich.

romi.