You are currently viewing Szkolenie na temat bezpieczeństwa
7 komend rejonowych. 9 komend powiatowych. 4 komisariaty specjalistyczne. 34 wydziały. Oddział Prewencji Policji. Obszar – km², Ludność – osób, Gęstość zaludnienia – 476 osób/km². Na 1 etat policyjny przypada 293 zameldowanych obywateli.

Szkolenie na temat bezpieczeństwa

17.02.2022 roku, w dwóch turach: przedpołudniowej o 10.00 i popołudniowej o 14.00, odbyło się szkolenie na temat bezpieczeństwa „Jak ostrzec się przed oszustami?”. Było ono organizowane z Komendą Stołeczną Policji na temat oszustw na tzw. policjanta, których próby ostatnio nasiliły się bardzo mocno w jednostkach zakonnych i kościelnych. Wzięło w nim udział 140 podmiotów na 156 zgłoszonych, ale wszyscy otrzymali stosowne materiały w tym temacie.

Szczególne podziękowania należą się komisarz Magdalenie Strzeżek, z zespołu ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii (czytaj więcej>>>), która przeprowadziła szkolenie. Podziękowania należą się także podinspektorowi Marcinowi Zimoniowi, który wraz z zespołem przygotował stosowną prezentację i koordynował przygotowania do tych spotkań. Podziękowania należą się nadinspektorowi Pawłowi Dzierżakowi, komendantowi Stołecznej Policji, za życzliwe potraktowanie prośby o takie szkolenie i wyznaczenie osób do jego przeprowadzenia.

romi.