You are currently viewing Termomodernizacja zakonna w duchu „Laudato Si”

Termomodernizacja zakonna w duchu „Laudato Si”

W minionych dniach otrzymaliśmy z sekretariatu Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację, że – po trudnościach organizacyjnych i związanych z epidemią – wkrótce nastąpi podpisywanie umów związanych z wnioskami termomodernizacyjnymi, które przeszły już weryfikację.

Takie działanie zakonów wpisuje się w apel papieża Franciszka z „Laudato Si”, zaprezentowany w konkretnej sesji tematycznej „Zeroemisyjność zakonów w Polsce” w ramach Sacroexpo 2020 (czytaj więcej>>>), a jednocześnie w obchodzony rok jubileuszowy tejże encykliki (czytaj więcej>>>), na który przygotowano specjalne materiały w różnych językach, w tym także i w języku polskim (czytaj więcej>>>).

Zgromadzenia zakonne, które złożyły więcej niż jeden taki wniosek, były proszone na przełomie października i listopada 2020 roku o określenie swoich priorytetów w kolejności realizacji złożonych wniosków. Pozostałe projekty termomodernizacyjne złożone przez zakony, jak zapewnił NFOSiGW, mają być realizowane w kolejnych transzach finansowych, ale proces ten może być rozłożony na 2-3 lata ze względu na ich wielość oraz niewystarczającą ilość środków, aby zrealizować je w jednej transzy.

romi.