You are currently viewing Towarzyszenie Młodym Konsekrowanym

Towarzyszenie Młodym Konsekrowanym

W związku z obywającym się w dniach 22-25.09.2022 roku IV Kongresem Młodych Konsekrowanych „Powstań i świeć” w Licheniu (czytaj więcej>>>), od 21.09.2022 roku towarzyszę ekipie przygotowujących to wydarzenie. W kolejnych dniach aż do niedzieli jestem razem z młodymi konsekrowanymi i będę przeżywał to wydarzenie, witając na początku uczestników, a następnie uczestnicząc w Eucharystiach i niektórych punktach spotkań. Jednym słowem będąc dyskretnie obok nich, ale nie przeszkadzając w organizacji i przeżywaniu ważnego dla nich wydarzenia.

romi.