You are currently viewing Tydzień spotkaniami usłany…

Tydzień spotkaniami usłany…

W tym tygodniu miało miejsce kilka spotkań online i realnych. Najpierw 10.10.2023 odbyło się online spotkanie Rady Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni dotyczące bieżących spraw związku.

12.10.2023 odbyły się dwa spotkania realne z przedstawicielami podmiotu z Krakowa chcącego zakonom zaoferować produkty ITI i inne rozwiązania oraz z prawnikiem z Warszawy, który już obsługuje pewne instytucje zakonne.

Wreszcie 13.10.2023 roku spotkała się online z przedstawicielami Innpactu Komisja KWPZM ds. Ekonomicznych. Na spotkaniu tym omówiono zakończone już zakupy energii elektrycznej na rok 2024 oraz wytyczne do dokonywania zakupów na rok 2025, a także problemy związane z pozyskaniem oferty na gaz na lata 2024-2025 z powodu objęcia podmiotów zakonnych taryfą ochronną. W związku z tym ostatnim tematem zostały przedstawione konkretne rekomendacje i w najbliższym czasie zostaną one wdrożone.

romi./Foto.www.mojekonferencje.pl