You are currently viewing U Franciszkanek Rodziny Maryi

U Franciszkanek Rodziny Maryi

15.11.2021 popołudniu, w domu prowincjalnym Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej w Warszawie, miałem wystąpienie dotyczące procesu synodalnego w zgromadzeniach zakonnych, o którym m.in. mówiłem w wystąpieniu dla KAI (czytaj więcej>>>). Myśli dotyczące procesu synodalnego na podstawie papieskich dokumentów i wypowiedzi, a także dokumentów przygotowanych przez sekretariat generalny synodu, przedstawiłem siostrom odpowiedzialnym za swoje lokalne wspólnoty, podobnie jak w piąte czyniłem to w kontekście angażowania konsekrowanych w proces synodalny w diecezjach (czytań więcej>>>). Będą one bowiem zarówno w wymiarze diecezjalnym jak i konferencji zakonów żeńskich odpowiedzialne za zaangażowanie swoich wspólnot w realizacje tego włączenia się konsekrowanych w proces synodalny.

romi.