You are currently viewing U Pallotynów w Poznaniu

U Pallotynów w Poznaniu

W poniedziałek, 15.02.2021 roku, przebywałem w Poznaniu w sekretariacie prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego.

Wizyta ta była związana ze szkoleniem w posługiwaniu się programem do generowania legitymacji zakonnych, jaki mają w większości jurysdykcje należące do KWPZM, by do naszego sekretariatu przesyłać gotowe do wydruku pliki legitymacyjne.

romi.