You are currently viewing Udostępnianie archiwum sekretariatu

Udostępnianie archiwum sekretariatu

Przez trzy dni (31.08-02.09) doktorant a jednocześnie pracownik archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów prowadził kwerendę archiwalną w dokumentach KWPZM. Udostępniałem te jednostki archiwalne panu Marcinowi w naszym sekretariacie. Dokładnie poszukiwanie dotyczyło dokumentów z lat 1957-1989, które znajdują się w archiwum KWPZM, a wcześniej stanowiły m.in. część archiwum Wydziału ds. Zakonów Prymasa Polski.

Doktorant bowiem zbiera materiały do pracy doktorskiej na razie jeszcze pod roboczym tytułem „Prowincjałowie Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w latach 19451989”. Z tego też powodu, oprócz dokumentacji ogólnej przeglądał m.in. „Dominikanie” (1945-1989) oraz teczki dwóch dominikańskich przewodniczących KWPZM z lat 60. i 80. tych: o. Bernarda Przybylskiego OP (1963-1966) i o. Walenty Potworowski OP, przewodniczący KWPZM (1982-1984). Prace te były możliwe ze względu na rekomendację obecnego prowincjała dominikańskiego o. Pawła Kozackiego OP oraz opiekuna naukowego pracy doktorskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

romi.