You are currently viewing W sprawach Rady ZWC św. Antoni w Krakowie

W sprawach Rady ZWC św. Antoni w Krakowie

W dzisiejsze popołudnie, 05.08.2021, w ramach wyjazdu urlopowego do Krakowa, odwiedziłem siostry serafitki, aby od członkini Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni uzyskać podpisy pod protokołem z ostatniego spotkania rady z 06.07.2021 oraz dwoma podjętymi wtedy uchwałami dotyczącymi uzupełnienia składu rady i odniesienia się do propozycji zmian w ubezpieczeniach przedstawionymi przez TUW PZUW (czytaj więcej>>>).

Co prawda spotkanie to odbywało się online, ale dokumenty w postaci protokołu i podjętych uchwał muszą mieć formę papierową, zarówno dla samej rady, jak i przedstawienia ustaleń wobec TUW PZUW, z którym spotykamy się 17.08.2021 roku.

romi.