You are currently viewing Wizytacja kanoniczna u Wizytek

Wizytacja kanoniczna u Wizytek

W porozumieniu z Kongregacją Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. Kazimierz Nycz zarządził wizytację kanoniczną u sióstr wizytek w klasztorze w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, mianując mnie wizytatorem do przeprowadzenia tejże wizytacji. Czyniłem to w ostatnich dniach wraz ze współwizytatorką Matką Marią Emilią Karendał, Przewodniczącą Federacji Polskiej Zakonu Nawiedzenia NMP a jednocześnie przełożoną klasztoru w Krakowie.

Wizytacja ta odbywała się w dniach 22-27.05.2021 roku (czytaj więcej>>>). Każdego dnia, z wyjątkiem niedzieli, miała miejsce Eucharystia z jutrznią, w południe modlitwa południowa z modlitwami maryjnymi i nieszpory z nabożeństwem majowym. Pomiędzy tymi modlitewnymi punktami dnia był czas na indywidualne rozmowy z siostrami, zgodnie z wytycznymi ostatnich dokumentów Kościoła o życiu klauzurowym.

romi.