You are currently viewing Z konsekrowanymi w Gostyniu

Z konsekrowanymi w Gostyniu

Na zaproszenie ks. Zbigniewa Starczewskiego COr, referenta ds. męskich instytutów życia konsekrowanego a zarazem delegata KWPZM ds. zakonów męskich w archidiecezji poznańskiej, uczestniczyłem w XIV Pielgrzymce Osób Konsekrowanych do Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu (czytaj więcej>>>). 10.09.2022 roku rozpoczął się od powitania, którego dokonał bp Grzegorz Balcerek, mówiąc o wspólnocie zakonnej jako wspólnocie z Bogiem i człowiekiem, a następnie s. referentka s. Magdalena Wielgus MChR przedstawiła plan spotkania. Jako pierwszą wspólną modlitwę odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W tej międzyzakonnej i międzydiecezjalnej pielgrzymce brali udział kapłani zakonni, bracia i siostry zakonne oraz kandydaci i kandydatki na różnych etapach formacji: postulatu, nowicjatu, junioratu czy też przygotowujący się jako klerycy do posługi kapłańskiej, którzy każdego roku przybywają do Świętogórskiej Róży Duchownej. Towarzyszyli im bp. Grzegorz Balcerek z Poznania i bp Damian Bryl z Kalisza, a ja jako sekretarz wykonawczy KWPZM.

Spotkanie to rozpoczął się od powitania, którego dokonał bp Grzegorz Balcerek, odpowiedzialny za życie konsekrowane w archidiecezji poznańskiej, mówiąc o wspólnocie zakonnej jako miejscem doświadczenia wspólnoty z Bogiem i człowiekiem, choć czasem to doświadczenie bywa trudne w praktycznym życiu. Następnie s. referentka s. Magdalena Wielgus MChR przedstawiła plan spotkania. Po tym wprowadzeniu jako pierwszą wspólną modlitwę odśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Po nich miała miejsce konferencja ascetyczna „Posłani w Duchu Chrystusa żyjącego w Kościele” wygłoszona przez o. Ernesta Siekierkę OFM. Konferencjonista mówił m.in. o tym, że osoby konsekrowane mają czerpać z Eucharystii siłę do misji i zadań, gdyż Eucharystia jest dla misji, ewangelizacji, budzenia świadomości bycia uczniem i misjonarzem, by z odwagą pójść do owiec zagubionych. Być w ten sposób jak Jezus, dobry pasterz, niestrudzenie szukać a nie przyjmować taktyki zasiedzenia. Towarzyszenie Jezusowi jest misją osób konsekrowanych, by w sposób adekwatny dawać odpowiedź na zmieniające się czasy i czynić to w sposób misyjny a nie defensywny. Kościół defensywny, to Kościół w kryzysie wiary, dlatego od nowego roku duszpasterskiego w sposób szczególny będziemy przyglądali się jak wierzyć w Kościół i jak wierzyć Kościołowi.  Można bowiem patrzeć, a nie widzieć, a tymczasem konsekrowani mają uwierzyć że są posłani do noszenia Wieczernika w sercu oraz nieustannego stawania się monstrancjami, które są współczujące i miłują sercem, a nie będące jedynie zimnym złotem, gdzie dla Boga i człowieka brak miłości, choć w pewien sposób życie zostało poświęcone na tę służbę.

Po adoracji i okazji do sakramentu pokuty i pojednania krótkie słowo wygłosił miejscowy filipiński superior ks. Marek Dudka Cor. W południe celebrowano Eucharystię pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla z Kalisza, który też wygłosił homilię. Nawiązując do czytań mszalnych Biskup Kaliski podkreślił przede wszystkim, jak przypominał Koryntianom św. Paweł, wszystko mamy we wspólnocie, z Chrystusem Eucharystycznym włącznie, i nie potrzeba szukać na zewnątrz jakiś innych wartości. Tam bowiem, gdzie serce osoby konsekrowanej, tam będzie i jej skarb, albowiem dobre serce rodzi dobre owoce a złe serce rodzi złe owoce.

Na zakończenie Mszy, oprócz podziękowań skierowanych do bp. Damiana, wraz z zapewnieniem o modlitwie w jego intencji z okazji rocznicy święceń biskupich, proboszcz i kustosz sanktuarium maryjnego w Smolicach zaprosił na przyszłoroczną koronację Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, która będzie miała miejsce 9.09.2023 roku, co zbiegnie się z tradycyjną pielgrzymką osób konsekrowanych. Z tego też powodu w 2023 roku nie odbędzie się ona wyjątkowo na Świętej Górze w Gostyniu, ale będzie włączeniem się konsekrowanych w uroczystość w Smolicach.

Po Mszy świętej miała miejsce procesja z bazyliki oraz modlitwa przy grobach sióstr internowanych w czasach PRL na Świętej Górze, gdzie oprócz modlitwy za zmarłe osoby konsekrowane odmówiono modlitwę „Anioł Pański”. Po krótkiej przewie i posiłku, zorganizowanym  ze względu na dobrą pogodę na zewnątrz w sąsiedztwie ołtarza polowego, spotkanie zakończyło się koronką do Bożego Miłosierdzia oraz nieszporami celebrowanymi przez o. dr. Łukasza Krauze OMI, który też wygłosił na nich Słowo Boże. Na zakończenie słowo do uczestników skierował ks. Zbigniewa Starczewskiego COr, referenta ds. męskich instytutów życia konsekrowanego a zarazem delegata KWPZM ds. zakonów męskich w archidiecezji poznańskiej, dziękując wszystkim za przybycie.

Słowa wdzięczności należą się wszystkim członkom Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu oraz klerykom filipińskim z Poznania, którzy przyjęli zakonnych pielgrzymów w sanktuarium w roku obchodów 400. lecia kanonizacji św. Filipa Neri.. Zabezpieczyli nie tylko duchowe potrzeby przybyłych, służące modlitwie, celebracji liturgicznej, ale  też wraz z innymi zakonnymi kapłanami posługiwali w konfesjonale. Ugościli także wszystkich przybyłych pożywnym posiłkiem, ciastem oraz napojami, z których można było skorzystać w przerwie obiadowej.

romi.