You are currently viewing Zdalne spotkanie rady ZWC św. Antoni

Zdalne spotkanie rady ZWC św. Antoni

Dziś do południa w formie zdalnej odbyło się kolejne spotkanie rady Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni, działającej obecnie w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w grupie PZU.

Rozmowa, w której uczestniczyłem z Rzymu gdzie jestem ze względu na ślub mojej siostry, dotyczyła bieżącego funkcjonowania związku, jego bilansu finansowego na koniec 2020 roku z powodu jednej z dużych szkód finansowych z drugiej połowy bieżącego roku, szkodowości rocznej a także działań jakie należy powziąć, by sytuację poprawić w roku 2021.

Konieczne też okazała się zmiana regulaminu ZWC św. Antoni, aby można było zaproponować nowe rozwiązania: ubezpieczenie zdrowotne i medycyny pracy oraz pracownicze plany kapitałowe oferowane przez PZU.

romi.