You are currently viewing Złoty jubileusz w SKEP

Złoty jubileusz w SKEP

Dziś, 24.08.2020 roku, w wąskim gronie, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności, obchodziliśmy w kaplicy SKEP złoty jubileusz ślubów zakonnych s. M. Salezji, Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej.

S. M. Salezja przez 20 lat pracuje na furcie w SKEP, darząc wchodzących zawsze życzliwym uśmiechem, dobrym słowem i otaczając wszystkie sprawy codzienną modlitwą. Tym razem zatem pracownicy i współpracownicy SKEP chcieli podziękować s. M. Salezji, zanosząc w intencji złotej jubilatki swoje modlitwy na rocznicowej Eucharystii.

Sprawowali ją biskupi: Artur Miziński, sekretarz generalny KEP i Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. duszpasterstwa polonijnego. Koncelebrowało kilku kapłanów, wraz z delegacją KWPZM w osobach o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv i moją. Zgromadziły się liczne siostry zakonne, zwłaszcza mieszkające i pracujące w SKEP, wraz z przełożoną prowincjalną sióstr służebniczek oraz pracownicy świeccy.

romi.