You are currently viewing Życzenia na Świętą i Wielką Noc

Życzenia na Świętą i Wielką Noc

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe,
abyśmy z całego serca i z całej duszy
śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
oraz Jednorodzonego Syna Jego,
Jezusa Chrystusa, naszego Pana,
który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama
i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.

Oto są bowiem święta paschalne,
w czasie których zabija się prawdziwego Baranka,
a Jego krew poświęca domy wierzących.

Tej właśnie nocy
Chrystus skruszywszy więzy śmierci,
jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia,
gdybyśmy nie zostali odkupieni.

Niech te słowa „Exultetu” z Nocy Paschalnej

zapewniają pokój wewnętrzny i zewnętrzny

jaki możne dać jedynie Pan Zmartwychwstały

i Odkupiciel świata oraz każdego z nas

romi./Foto.Facebook Parafia św. Włodzimierza