Czego uczy nas Trójca Święta?

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Z jednej strony jest to prawda trudna do wyjaśnienia po ludzku, ale w drugiej strony najbliższa przeżywaniu naszej wiary. Naznaczeni bowiem zostaliśmy w imię Trójcy Świętej w chwili chrztu świętego, gdy zostały nad nami wypowiedziane słowa „ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Tym znakiem naszej wiary, najprostszego jej wyznawania, znaczymy nasze ciało, czyniąc znak krzyża świętego i wypowiadając słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Czynimy to na początku i na końcu modlitwy, na rozpoczęcie i zakończenie Eucharystii, a także kiedy przypominając sobie swój własny chrzest w kościele sięgamy do kropielnicy z wodą święconą.

Drodzy Bracia i Siostry!

Jakie przesłanie wypływa z tej dzisiejszej uroczystości i naszego naznaczenia imieniem Trójcy Świętej? Najpierw, by patrząc na Trójcę Świętą: Ojca i Syna, i Ducha Świętego widzieć doskonałą miłość, do której jako ludzie mimo naszej słabości jesteśmy wezwani. Następnie patrzeć na Trójcę Świętą: Ojca i Syna, i Ducha Świętego i widzieć jedność osób Bożych, do której – jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boże – jesteśmy wezwani. Chodzi jednak o coś więcej: nie tylko widzieć, podziwiać, ale nade wszystko naśladować czyli wprowadzić do swojej codzienności, tą tajemnicą żyć.

Dlaczego potrzeba nam takiego właśnie przyjęcia tej tajemnicy Trójcy Świętej wyjaśnia nam dziś Słowo Boże. Słyszymy z ust św. Pawła, jak kiedyś Rzymianie (por. Rz 5, 1-5), „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. A ust samego Jezusa w Ewangelii (por. J 16, 12-15) słyszymy zapewnienie: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”.

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej to z jednej strony znak potęgi i wielkości Boga, którego rozum ludzki nie jest w stanie pojąć, ale to także zarazem tajemnica bliskości Boga wobec każdego z nas, jego troski, czułości i miłości.

Dlatego ta dzisiejsza uroczystość to zaproszenie, by nie tylko znać prawdę o Trójcy Świętej, uznawać Jej obecność, by nie tylko czynić na sobie znak Trójcy Świętej i wypowiadać Jej imiona, ale przede wszystkim to zaproszenie, by żyć miłością, prawdą i jednością. Jednym słowem uczyć się tego od Boga w Trójcy Świętej Jedynego każdego dnia, a tym samym stawać się świadkami tej Tajemnicy. Amen.