You are currently viewing DPS-y z zakonnym wsparciem

DPS-y z zakonnym wsparciem

W dalszym ciągu sekretariat KWPZM koordynuje akcje wsparcia, jakie niosą męskie zgromadzenia zakonne osobom potrzebującym. W ostatnim czasie do DPS-u „Zameczek” w Lublińcu dołączył jeden z Misjonarzy Krwi Chrystusa z Częstochowy; trzech kapucynów w DPS-ie w Stalowej Woli podmienili trzej Bracia Albertyni; trzech Franciszkanów Konwentualnych pomaga Caritasowi w Krakowie; jeden Benedyktyn z Tyńca pomaga w DPS-ie w Częstochowie, jeden Kapucyn w najbliższych dniach wspomoże otwarty po dezynfekcji DPS w Drzewicy a jeden Saletyn w Krakowie jako ratownik medyczny pomaga chorym. To kolejna pomoc niesiona przez zakonników w czasie epidemii (czytaj więcej>>>).

W pogotowiu czekają następne ekipy pomocników: jeden Benedyktyn z Tyńca, czterech Kombonianów z Warszawy, jeden Misjonarz Krwi Chrystusa z Łabuni koło Zamościa, jeden Klaretyn z Warszawy, jeden Franciszkanin oraz ośmiu Saletynów z Krakowa. Dodatkowo dwóch Benedyktynów z Tyńca, członków tamtejszej OSP, jest zaangażowanych w ramach akcji Strażacy-Medykom a jeszcze jeden w szycie i rozdawanie mieszkańcom maseczek.

romi.