You are currently viewing O Maryi nigdy dość

O Maryi nigdy dość

Co prawda czas październikowego różańca już się skończył, ale tematyka maryjna powinna być bliska każdemu katolikowi. Warto więc sięgnąć do pierwszego tomu tematycznego homilii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, pod redakcją o. dr Sebastiana Wiśniewskiego OMI. Jest on kontynuacją wcześniejszych serii w wydawnictwach „Unum” i „WAM”, ale tym tomem tematycznym, który nosi tytuł: „O Maryi nigdy dość. Kazania maryjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”.

Notka wydawnicza zaznacza: „O Maryi nigdy dość. Powszechnie znana jest ta myśl św. Bernarda, w której wyraża się jego szacunek i miłość do Matki Bożej. W ciągu wieków nie brakowało kaznodziejów, którzy próbowali zmierzyć się z głoszeniem wielkich tematów maryjnych, związanych z miejscem Matki Najświętszej w historii zbawienia oraz Jej przymiotami i przywilejami wynikającymi z roli, jaką odegrała i ciągle odgrywa w dziejach Kościoła. Jednym z walorów kazań maryjnych misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej jest ich wierność zasadom odnowy kultu maryjnego. W centrum głoszonego słowa jest zawsze Jezus Chrystus. Oblaci starają się ukazywać Maryję w relacji do Trójcy Świętej i Kościoła, świadomi, że izolowanie prawd maryjnych od całej ekonomii zbawienia może prowadzić do niepożądanych w kaznodziejstwie skrajnych tendencji (maksymalistycznej, która chciałaby wszystkie prerogatywy Jezusa przypisać Maryi, jak i minimalistycznej, która z kolei pomniejsza Jej udział w dziejach zbawienia). Bezpośredni styl, entuzjazm wiary i gorliwość ewangelizacyjna, a przede wszystkim solidne oparcie na Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła sprawiają, że głoszone słowo jest blisko życia i wrażliwości czytelnika”.

W tym cyklu ukazały się m.in. następujące kazania o. Roberta Wawrzenieckiego OMI:

  • Maryja w tajemnicy wcielenia
  • Maryja w tajemnicy zbawienia
  • Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem
  • Bramo Niebieska. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
  • Maryja uczy nas słuchania Boga. Triduum maryjne: Zwiastowanie (Łk 1, 26-38)
  • Maryja uczy nas troski o człowieka. Triduum maryjne: Kana Galilejska (J 2, 1-11)
  • Maryja Brama Niebieska uczy nas dziękczynienia. Triduum maryjne: Nawiedzenie (Łk 1, 39-56)

Szczegółów związanych z tą pozycją wydawniczą można dowiedzieć się zaglądając do fragmentu książki na stronach wydawnictwa. / czytaj >>>

 

romi.