You are currently viewing Podpisanie umowy z Caritas

Podpisanie umowy z Caritas

W związku z pomocą oferowaną przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), której rozdzielaniem zajmuje się Caritas Polska, po wielu miesiącach dwa zgromadzenia zakonne, które występowały o nią otrzymały część zamówionych rzeczy. Z tego powodu, że Caritas Polska podpisuje umowy z KWPZM, 07.06.2023 roku podpisałem odpowiednią umowę, by można było odebrać przyznaną pomoc.

romi./foto. Philipp Spałek/Caritas