You are currently viewing Komisja przedkongresowa nadal pracuje

Komisja przedkongresowa nadal pracuje

Do rozpoczęcia kongresu prowincji co prawda zostały jeszcze niemal 3 miesiące, ale praca komisji przedkongresowej (czytaj więcej>>>) nie ustaje.  Po pracach redakcyjnych poszczególnych komisji i podkomisji powołanych do zweryfikowania treści obecnie obowiązującego „Dyrektorium Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN” oraz konsultacji w prowincji w formie ankiety nadszedł czas na prace redakcyjne komisji przedkongresowej.

Aktualnie w naszym komisyjnym trzyosobowym gronie prowadzimy konsultacje, by naniesione poprawki, zaznaczone bezpośrednio w tekście skreśleniami czy poszczególnymi kolorami (zależnie od etapu prac), ujednolicić, odpowiednio zredagować i przedstawić w nowym układzie dyrektorium. Po „wyczyszczeniu” i pierwszej ostatecznej redakcji tekstu będziemy prowadzić dalej konsultacje z prowincjałem.

Tak przygotowany tekst, wraz z tekstem ze wszystkimi poprawkami, zostanie przekazany wszystkim kongresowym delegatom. Obecnie trwają też prace nad przygotowaniem wyborów delegatów (okręgi wyborcze, ilość delegatów, procedura itd.), które mają odbyć się do połowy września. Później delegaci będą mieli miesiąc czasu na zapoznanie się z materiałami, by móc pracować na kongresie 15-17.10.2020.

Po powołaniu komisji przedkongresowej udało się nam spotkać bezpośrednio tylko raz (czytaj więcej>>>), a później z powodu epidemii możliwe były jedynie konsultacje zdalne (czytaj więcej>>>). Tak też pracowała większość komisji i podkomisji odpowiedzialnych za weryfikację dyrektorium (czytaj więcej>>>).

romi.