You are currently viewing Księga Jubileuszowa 100-lecia

Księga Jubileuszowa 100-lecia

Sto lat temu Konferencja Episkopatu Polski rozpoczęła swoje nieformalne funkcjonowanie. Z tej okazji powstała Księga Jubileuszowa upamiętniająca jej początki i historię. Publikacja, oprócz tradycyjnego wydania, jest dostępna na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

Opracowania dotyczące historii Konferencji Episkopatu Polski, wykaz 375 biskupów posługujących Kościołowi w Polsce przez minione 100 lat i archiwalne zdjęcia – to niektóre z elementów składających się na Jubileuszową Księgę z okazji 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski. Słowo wstępne napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski a wprowadzenie bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, pod którego redakcją została wydana książka.

pobierz książkę PDF – otwórz >>>

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest kształtowaniu się Konferencji Episkopatu Polski i jej statusowi prawnemu. Znajdują się tu informacje o pierwszych zebraniach plenarnych i o tym, jakie uprawnienia posiada Konferencja Episkopatu. Teksty zamieszczone w tej części zostały przygotowane przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka z KUL oraz ks. prof. UKSW dr. hab. Marka Stępnia.

Druga część książki prezentuje najbardziej charakterystyczne dla Konferencji Episkopatu Polski w ostatnim stuleciu postacie kardynałów, wśród nich dwóch kandydatów na ołtarze. Pierwszy z nich to kard. August Hlond, Prymas Polski, o którym pisze ks. dr Bogusław Kozioł, wicepostulator jego procesu beatyfikacyjnego. Druga postać to kard. Stefan Wyszyński, niezłomny kapłan i mąż stanu w opracowaniu dr Ewy Czaczkowskiej. Książka w artykule śp. ks. prof. Jana Dyducha prezentuje również postać kard. Karola Wojtyły, późniejszego papieża i świętego, który w Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W Księdze Jubileuszowej opublikowano również tekst dr Mileny Kindziuk poświęcony kard. Józefowi Glempowi, który przez 23 lata był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Publikację kończy alfabetyczny katalog biskupów Kościoła katolickiego w Polsce przygotowany przez red. Martę Dalgiewicz. Obejmuje on wykaz biskupów posługujących od 1918 do współczesności i zawiera: datę urodzenia, datę święceń prezbiteratu, konsekracji biskupiej, miejsce posługiwania i zawołanie biskupie poszczególnych hierarchów.

Księga Jubileuszowa jest ubogacona archiwalnymi, historycznymi zdjęciami z minionego 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło:
episkopat.pl