You are currently viewing Przygotowania do Sacroexpo trwają

Przygotowania do Sacroexpo trwają

Mimo niepewnej sytuacji epidemicznej trwają wciąż przygotowania do Targów Sacroexpo czyli dokładnie XXI Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO 2020. Wydarzenie to pierwotnie miało mieć miejsce 01-03.06.2020, ale zostało odwołane (czytaj więcej>>>), a następnie wyznaczono nowy termin na 28-30.09.2020 (czytaj więcej>>>). Cały czas jednak wydarzenie ma miejsce w przestrzeni wirtualnej w ramach Centrum Zaopatrzenia Kościoła: https://sacroexpo.online/

Na obecnym etapie przygotowań, nie tylko zajmujemy się kwestią organizacyjną spotkań sekretarzy (28-29.09) i ekonomów prowincjalnych (29-30.09), ale także administratorów obiektów kościelnych (29.09) oraz przygotowaniem stoiska targowego Forum Współpracy Międzyzakonnej.

W związku z tym, że przestrzenią targową będą w tym roku hale E i F, dlatego stoisko to zostanie umiejscowione w hali E (powierzchnia stoiska 75 m2), gdzie będzie wejście główne na teren targów. Jego powierzchnia będzie podzielona na dwie podstawowe strefy: firm mających swoje specjalne stoiska: PKN ORLEN, TUW PZUW TWC św. Antoni czy KAWA-ZAKONNA.PL oraz strefę spotkań, gdzie będą odbywały się indywidualne spotkania i rozmowy z pozostałymi naszym partnerami, których lista zaprezentowana jest poniżej.

Swoją obecność na naszym stoisku i spotkaniach zakonników już potwierdzili:

  • PKN ORLEN, w którym nasza grupa zakupowa ma odpowiednie upusty (czytaj więcej>>>) oraz od którego zakony kupują energię elektryczną i najprawdopodobniej w najbliższym czasie będą współpracowały w dziedzinie fotowoltaiki wielkopowierzchniowej;
  • TUW PZUW w ramach którego działa Towarzystwo Wzajemności Członkowskiej św. Antoni (czytaj więcej>>>) proponujące ubezpieczenia dla jednostek kościelnych;
  • KAWA-ZAKONNA.PL, która dla zakonników z kawy Lavazza „wypala” różnego rodzaju gatunki kawy zakonnej (czytaj więcej>>>);
  • INNPACT, który pomaga zakonom w pertraktacjach dotyczących zakupu energii i gazu (czytaj więcej>>>);
  • B-Act z którym w ramach inwestycyjnych współpracują zakony (czytaj więcej>>>);
  • GENERALI proponujące programy inwestycyjne dla jednostek kościelnych i zakonnych (czytaj więcej>>>);
  • ORANGE, z którym grupa zakupowa ma wynegocjowane specjalne taryfy telefoniczne i internetowe;
  • POLSAT-ALLEDO, które ma do zaproponowania nie tylko współpracę w zakresie fotowoltaiki wielkopowierzchniowej, ale także i na budynkach i mniejszych powierzchniach;
  • a także inni, którzy nie potwierdzili jednak do dnia dzisiejszego swojego udziału, jak MAKRO gdzie grupa ma zniżki zakupowe; firmy związane z leasingiem długoterminowym samochodów czy też wdrażaniem oferty ofiaromatów.

Warto też zaznaczyć, że wiele naszych wspólnych zakonnych działań przynosi nie tylko konkretne oszczędności poszczególnym domom, ale także stanowi wsparcie dla sióstr klauzurowych: 1 grosz od tankowanego paliwa w ramach BIZNESTANK PKN ORLEN, 1 zł z kilograma KAWY ZAKONNEJ i 1 zł zgodnie z umową z firmą BRACIA DĄBROWSCY (czytaj więcej>>>) od wyznaczonego asortymentu liturgicznego.

romi.