You are currently viewing Uzgodnienie protokołu powizytacyjnego

Uzgodnienie protokołu powizytacyjnego

Przy okazji pobytu w Krakowie w miniony długi weekend, wraz z Przewodniczącą Federacji Sióstr Nawiedzenia NMP (SS. Wizytek) Matką Emilią Karendał VSM, pracowaliśmy nad ostateczną wersja protokołu powizytacyjnego klasztoru w Warszawie (czytaj więcej>>>). Wizytowaliśmy go razem, zgodnie z instrukcją „Cor orans”, gdzie Przewodnicząca Federacji jest współwizytatorką wraz z wizytatorem regularnym (czytaj więcej>>>).

Protokół ten został przekazany Metropolicie Warszawskiemu w dniu dzisiejszym, 07.06.2021 roku, za pośrednictwem Kanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Przy okazji odebrałem zaniesione 01.06.2021 roku (czytaj więcej>>>) porozumienie pomiędzy SS. Wizytkami a Metropolitą Warszawskim, które zostało podpisane przez obie strony.

romi.