Złączyć swój los z losem Jezusa

Krzyżu, mój Krzyżu, com dla Ciebie zrobił,
czym Ciebie uczciłem, albo czym ozdobił?
Ty mnie ratowałeś całe moje życie…
Krzyżu, mój Krzyżu… Tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy.
Na Twoich ramionach los świata spoczywa
i też los człowieka, który Ciebie wzywa

(pieśń pasyjna)

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś poświęcamy drewno, z którego powstał Misyjny Krzyż. Wykonany jest on z daglezji, drzewa wywodzącego się z Ameryki Północnej. Po sekwoi jest to najmocniejsze, najpotężniejsze i najbardziej trwałe drzewo iglaste. To bardzo wyraźnie pokazuje, jaka jest moc Chrystusowego krzyża.

Krzyż Misyjny, z tego szczególnego, specjalnie wybranego drzewa wykonany, przypominać będzie o łaskach doświadczonych pod Krzyżem Chrystusa, w czasie dni Misji Świętej, którą dziś kończymy. On nieustannie będzie też wskazywał nam na Jezusa, jako źródło nadziei i mocy w codzienności.

Krzyżu, mój Krzyżu, com dla Ciebie zrobił,
czym Ciebie uczciłem, albo czym ozdobił?
Ty mnie ratowałeś całe moje życie…
Krzyżu, mój Krzyżu… Tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy.
Na Twoich ramionach los świata spoczywa
i też los człowieka, który Ciebie wzywa

(pieśń pasyjna)

Drodzy Bracia i Siostry!

Papież Franciszek u początku swojego pontyfikatu tak mówił o Chrystusowym Krzyżu:

Kiedy idziemy bez krzyża, kiedy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana: jesteśmy światowi, jesteśmy biskupami, kapłanami, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana. Chciałbym, abyśmy wszyscy po tych dniach łaski mieli odwagę, właśnie odwagę, wędrować w obecności Pana, z krzyżem Pana; budować Kościół na krwi Pana, która została przelana na krzyżu, i wyznawać jedyną chwałę: Chrystusa ukrzyżowanego. A tym samym Kościół będzie postępował naprzód

(zob. papież Franciszek, Msza święta z kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej 06.09.2013).

Krzyż to odpowiedź Boga na nasze wątpliwości i pytania, jak mówi nam Słowo Boże: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (por. Flp 2, 6-7). Na krzyżu bowiem objawia się Miłosierny Bóg, który służy człowiekowi.

Zrozumienie tej prawdy krzyża, to odnalezienie źródła nadziei pośród trudów codziennego życia, doświadczenie umocnienia z każdym spojrzeniem na krzyż. Dlatego dziś poświęcamy Krzyż Misyjny i nasze krzyże domowe, aby każde spojrzenie na krzyż, niosło ze sobą tę nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy.

Złączmy więc nasz los z losem Jezusa Ukrzyżowanego, a wtedy z krzyża – drzewa życia, jak z życiodajnego źródła wytryśnie nasza nadzieja, która nie tylko nam, ale ludziom którzy żyją obok nas, pomoże odnaleźć prawdziwą nadzieję i szczęście. Amen.