Zrobić porządek w swoim życiu

Drodzy Bracia i Siostry!

Co jakiś czas w naszych domach robimy gruntowne porządki. Zapewne związane są one przede wszystkim ze świętami czy to Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ale czasami czynimy to przed ważnymi wydarzeniami w naszej rodzinie, w naszym domu. Od czasu do czasu też przeprowadzamy remont w naszym domu.

Wszystko to czynimy po to, aby czuć się w naszym domu dobrze, by go odświeżyć i nie czuć wstydu, kiedy inni do nas przychodzą. Nie chodzi bowiem o to, aby było bogato, ale nawet gdy jest biednie, to żeby było czysto i schludnie. Ciekawe są jednak te momenty też i dlatego, że czasem w trakcie takich porządków czy remontów udaje się nam znaleźć coś, co wydawało się bezpowrotnie zaginione, ale jednak udało się nam to odszukać, czasem może nawet przypadkowo.

Często też szukamy w sklepach różnego rodzaju promocji, aby trochę pieniędzy zaoszczędzić, by zostało ich więcej w naszym domowym budżecie. Chcemy w ten sposób zdobyć coś za rozsądną cenę a przy okazji zmienić w naszym domu rzeczy, które przez lata już się zużyły.

Te przywołane przed chwilą obrazy możemy przenieść na nasze życie wiary. Co jakiś czas na drodze jej wyznawania potrzeba odświeżenia, powiewu świeżości w życiu wiarą, by móc odnaleźć to, co na drogach codziennego życia się gdzieś zagubiło czy utraciło. Bóg nieustannie czeka też z nieustanną promocją, jaką mamy na Jego miłość i miłosierdzie, bo u Niego promocje się nigdy nie kończą. I takim czasem jest właśnie odbywana co około 10. lat misja święta, którą w naszej parafii będziemy przeżywali już za 2. tygodnie.

Drodzy Bracia i Siostry!

Boże Słowo, które dziś słyszymy niesie nam jedno podstawowe przesłanie, którego tak bardzo we współczesnym świecie nam brakuje. Tym przesłaniem jest nadzieja, jaką niesie nam Biblia w IV niedzielę wielkanocną, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza.

Św. Piotr poucza nas, że tylko Jezus jest Panem i Mesjaszem. Co mamy zrobić kiedy słyszymy tę Dobrą Nowinę? Znów św. Piotr podpowiada „nawróćcie się”. Nawrócić się to, przyjąć Jezusa i dar Ducha Świętego, jakiego On nam udziela, bo dla nas jest ta obietnica (por. Dz 2,14a.36-41).

Dalej, ten sam św. Piotr, mówi o nawróceniu wskazując na Jezusa, jako na nasz wzór i zachęca nas, że mamy iść Jego śladami. Mamy stawiać stopy dokładnie w miejsce śladów Jego stóp, abyśmy na drogach życia się nie pogubili i nie ugrzęźli gdzieś, idąc swoją drogą. Jezus uzdolnił nas do tego przez to, że uzdrowił nas Krwią swoich ran i chce być naszym Pasterzem na zawsze, czyli tym, który nas prowadzi (por. 1P 2,20b–25).

Wreszcie w Ewangelii objawia się nam sam Chrystus i jako pierwszy wychodzi ku nam. On chce, abyśmy słuchali Jego głosu. Zapewnia, że będzie tym głosem prowadził nas po drogach życia w sposób pewny i bezpieczny. Jezus daje nam zbawienie i szuka zagubionych, gdyż wszystkim chce dać prawdziwe życie a nie byle jaką wegetację (por. J 10, 1-10).

Drodzy Bracia i Siostry!

Czas Misji Świętej, jaką rozpoczniemy w naszej parafii za 2. tygodnie, to Boża promocja dla każdego z nas, gdyż Bóg chce nam dać to, co ma najlepszego: swoją miłość i miłosierdzie. Bóg w ten sposób wychodzi, aby nas szukać, zarówno w wypadku wierzących, jak i tych, którzy na drogach życia się pogubili.

Bóg również chce posłużyć się nami, tak jak wobec nas posłużył się św. Piotrem i św. Janem, którzy przekazali nam Słowo Boże, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Chce, abyśmy innym tę nowinę o Misji Świętej zanieśli, abyśmy nie tylko my skorzystali z tego czasu łaski, ale byśmy innych do Jezusa, Dobrego Pasterza, przyprowadzili. Amen.